Home Instructie Activiteiten Foto's & Video's Media Contact

Privacybeleid

STAL DE BRINK       

Oosteinderweg 559A      

1432 BL Aalsmeer       

        


STAL DE BRINK is verantwoordelijk voor de verwerking  van uw persoonsgegevens  

en wij zullen er alles aan doen om de privacy hiervan te waarborgen.  

        

Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van

een (arbeids-) overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij houden gegevens bij van:

wij bewaren uw gegevens gedurende de looptijd van de lesovereenkomst.

wij bewaren uw gegevens in onze financiële administratie gedurende zeven jaar na ontbinding van de arbeidsovereenkomst ( bij wet vereist ).

Wij bewaren uw gegevens:

Indien u van mening bent dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op.

Wij gebruiken uw gegevens:

        

U heeft het recht:

Wij zullen u in geval van een dergelijk  verzoek vragen om een legitimatie.

        

        

Wij hebben de plicht:

indien er gegevens van u zijn 'gelekt' b.v. door inbraak in ons kantoor of in onze computer.      


Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan neem dan gerust contact met ons op.     

Zo nodig kunt u een klacht indienen bij www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

        

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren indien daar een ( wettelijke ) noodzaak toe is.

         


Groepsles voor kinderen
Priveles
Springles
Bosritten
Partijtjes
Ponykampen

Instructie

© 2018 Stal de Brink  |  Huisregels  |  Privacybeleid

Stal de Brink

Oosteinderweg 559 achter
1432 BL Aalsmeer

Tel: 0618439320
E-mail: info@staldebrink.nl

Of gebruik het contactformulier

Contact

Afmelden

Afmelden van een gereserveerde les
kan alleen per e-mail of met het contactformulier.


E-mail adres: info@staldebrink.nlAfmelden